ARTYKUŁ

  • 18 września 2018

Wizja

"Wizja jest to obraz w umyśle opisujący przyszłość i zachęcający ludzi do działania w celu jej realizacji... To nie nasz pomysł na wspólnotę, to BÓG DAJE WIZJĘ"


Nasza wizja

Nieustannie odnawiająca się wspólnota, w której znajdują swoje miejsce dzieci, młodzież i dorośli, by idąc za Jezusem jako uczniowie byli gotowi głosić Dobrą Nowinę.

 

Nieustannie odnawiająca się
Ciągle rozwijająca się, idąca dalej, żywa, inspirująca, dynamiczna, otwarta na „nowe”

Wspólnota
Wspólna sprawa – „jedni drugich brzemiona noście”; żyjąca przyjaźnią, ucząca się miłości i szukająca jedności

Znajdują swoje miejsce dorośli, młodzież i dzieci
Dzieci i młodzież to nie problem do rozwiązania, ale błogosławieństwo.
Należy im się taki sam szacunek i uwaga. Obok dorosłych są odbiorcami Ewangelii stając się podmiotem ewangelizacji.

Idąc za Jezusem jako uczniowie
Najważniejsze jest bycie z Jezusem. Słuchać Jego słowa i iść za nim, towarzyszyć Mu
i uczyć się z Nim i Niego. Tylko z tej relacji wynikają inne działania.

By być gotowym głosić Dobrą Nowinę
Cel i misja wspólnoty to ewangelizacja. Konieczna jest codzienna gotowość by ponosić trud głoszenia słowem i czynem.
Ważna dla nas jest otwartość jako warunek miłości oraz warunek bycia komunikatywnym ze światem (np. kwestia języka, który nie jest hermetyczny).
Jako wspólnota istniejemy, nie by zamykać się w sobie, ale by być dla innych.