Spotkania

Szczególny czas naszego wspólnotowego

bycia z Bogiem.

Czas uwielbienia i słuchania

Jego głosu.

Czas

uzdrowienia i uwolnienia.

Czas budowania naszej

jedności w Nim.

SPOTKANIA SĄ OTWARTE.

Uważaj się za zaproszonego!
MIEJSCE:

Parafia p.w. św. Andrzeja Boboli
ul. św. A. Boboli 41 43-316 Bielsko-Biała
www.bielsko.pallotyni.pl

CZAS:

Każdy piątek godz 17:45

SCHEMAT: