ARTYKUŁ

  • 6 kwietnia 2019

Nasza MAŁA droga

Od wielkich ambicji do "rzeczy małych". Prawdziwa wielkość UKRYTA jest w MIŁOŚCI

Ziarnko gorczycy czyli… Boże, dlaczego jest nas tak mało?
„Gdy się je wsiewa w ziemię jest NAJMNIEJSZE ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wzrasta i staje się WIĘKSZE od jarzyn i wypuszcza WIELKIE gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego wnętrzu.” Mk 4, 30-32.

Mała wspólnotka czyli… lepiej żeby słodkie niż żeby WIELKIE
„MAŁA jest pszczoła wśród latających stworzeń, lecz OWOC jej ma pierwszeństwo pośród słodyczy.”

Pięć chlebów i dwie ryby czyli… mamy naprawdę niewiele, a jednak
„On im odpowiedział: «WY DAJCIE IM JEŚĆ!» Rzekli Mu: «Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby dać im jeść?» On ich spytał: «Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie!» Gdy się upewnili, rzekli: «PIĘĆ I DWIE RYBY»…  A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by podawali im; także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do syta i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i [resztek] z ryb.” Mk 6, 37-43

Żmudne wiosłowanie czyli… docenić szarą codzienność
„Widząc jak się TRUDZILI przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około czwartej straży nocnej JEZUS PRZYSZEDŁ do nich.” Mk 6, 48

Krążenie wokół Jerycha czyli… nieefektowne zmaganie bez szemrania
„Nie wznoście okrzyku, niech nie usłyszą głosu waszego i niech żadne słowo nie wyjdzie z ust waszych….I tak okrążyli miasto… jeden raz, po czym wrócili do obozu. Przez sześć dni CODZIENNIE tak czynili.” Joz 6, 10.14

400 litrów wody czyli… (wbrew logice) wytrwałość na Słowie zaczepiona
„Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». i NAPEŁNILI JE aż po brzegi.” J 2, 5-7

Pokonać lwie pokusy i niedźwiedzie myśli czyli… co robię, gdy nikt nie widzi
„Sługa twój kładł trupem lwy i niedźwiedzie, nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, gdyż urągał wojskom Boga żywego” 1 Sm 17, 36

Ziarna, chleby i sery… czyli jak małe, proste i pokorne prowadzi do zwycięstwa
”Raz rzekł Jesse do swego syna Dawida: «Weź dla swych braci efę prażonych ziaren, dziesięć chlebów i zanieś prędko braciom do obozu! Zaniesiesz też dziesięć krążków sera dowódcy oddziału” 1 Sm 17, 17-18

Mały jak dziecko czyli… czyli przyjąć  MAŁOŚĆ (swoją i drugiego)
„W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest NAJWIĘKSZY w królestwie niebieskim?» On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie zmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto więc się stanie tak MAŁY jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.” Mt 18, 1-5

Rzeczy małe czyli… pokora w praktyce
„Panie, moje serce się nie pyszni
i oczy moje nie są wyniosłe.
Nie gonię za tym, co WIELKIE,
albo co przerasta moje siły.” Ps 131, 1

Moc znikoma czyli… sposób na otwarcie drzwi
„Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty, chociaż MOC MASZ ZNIKOMĄ zachowałeś moje słowo” Ap 3, 8

św. Josemaria Escriava czyli…
Czyńcie wszystko z Miłości. — Wówczas nie ma rzeczy małych: wszystko jest wielkie. — Wytrwałość w rzeczach małych — z Miłości — to heroizm.
Najmniejszy uczynek spełniony z Miłości — jakże wielką ma wartość!
Czy naprawdę chcesz osiągnąć świętość? — Spełniaj drobne obowiązki każdej chwili: czyń, co powinieneś, skupiony na tym, co czynisz.
Zmyliłeś drogę, jeśli lekceważysz rzeczy małe.
“Wielka” świętość polega na codziennym wypełnianiu “małych obowiązków”