O nas

HISTORIA

Początki naszej wspólnoty sięgają roku 2000. Wtedy kilka osób ożywionych pragnieniem ewangelizacji założyło Diakonię Ewangelizacyjną przy Wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym "Nowy Lud". W ciągu następnych dwóch lat Diakonia usamodzielniła się i zaczęła spotykać przy parafii p.w. św. A. Boboli w Bielsku-Białej dzięki otwartości Księży Pallotynów.
W roku 2005 Diakonia zmieniła nazwę na Wspólnota przyjmując imię "Pójdź za Mną".

19 stycznia 2006 ks. bp Tadeusz Rakoczy wręczył Wspólnocie pismo, w którym napisał:
"Wspólnota Ewangelizacyjna "Pójdź za Mną" łączy w sobie katolików, którzy doświadczyli intensywnie łaski Bożej i żyją we wspólnocie, aby wspierać się nawzajem w duchowym wzrastaniu i podejmować posługiwanie w ewangelizacji. Niniejszym wyrażam zgodę na podejmowanie przez Wspólnotę "Pójdź za Mną" inicjatyw ewangelizacyjnych na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, pod kierownictwem duszpasterzy danego miejsca".

Po roku 2012 Wspólnota przeżywała błogosławiony kryzys, który stał się nowym początkiem zmierzającym do odkrycia na nowo naszej wizji i misji. Dojrzeliśmy do tego, by w 2018 r. zawiązać wspólnotę opartą na przymierzu.

CHARYZMAT I MISJA

Naszym podstawowym charyzmatem jest Ewangelizacja. Chcemy docierać do rodzin, młodzieży i dzieci.

Naszą szczególną misją jest głoszenie Ewangelii Życia przez postawę osobistej wierności Jezusowi w życiu codziennym a także zorganizowane wspólnotowe dzieła ewangelizacyjne.

Pragniemy przede wszystkim dzielić się doświadczeniem spotkania Boga i otrzymania od Niego nowego życia.

Bóg Dawca Życia powołuje nas także do świadczenia o Dobrej Nowinie w przestrzeni przekazywania życia, rodziny, małżeństwa i wychowania.

STATUT

CZŁONKIEM WSPÓLNOTY jest ten, kto przeszedł odpowiednią formację oraz podjął wspólnotowe przymierze:

Obecność na spotkaniach

Formacja  w małej grupie

Przyjęcie posługi, za którą jest się odpowiedzialnym

Życie duchowością wspólnoty

UCZESTNIKIEM SPOTKAŃ (współpracownikiem lub sympatykiem) jest ten, kto trwając przy wspólnocie, nie decyduje się podjąć wspólnotowego przymierza.

LOGO

"PÓJDŹ ZA MNĄ"

- wezwanie by być z Jezusem i trwać CAŁYM SERCEM w bliskości z Nim.

"A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim". Mk 2, 14-15

"...zachęcał wszystkich, aby CAŁYM SERCEM WYTRWALI przy Panu"
Dz 11, 23


SERCE JEZUSA płonące miłością pragnie odnaleźć, uzdrowić i przepełnić tą miłością moje serce

"Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?. Jezus usłyszał to i rzekł do nich: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
Mk 2, 16-17

DŁONIE - wyrażają dążenie do bliskości i zacieśnienia relacji. Wyciągnięta dłoń Jezusa jest wezwaniem by dać się Mu poprowadzić i w każdej sytuacji być z Nim.

"A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa."
J 12,26

JEDNO SERCE - za Jezusem idziemy jako WSPÓLNOTA, która w Nim tworzy "jednego ducha i jedno serce"

"Jeden duch i JEDNO SERCE ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne"
Dz 4, 32

OGIEŃ - tylko ogień Ducha Świętego uzdalnia by przylgąć CAŁYM SERCEM do Jezusa oraz do relacji międzyludzkich przenikniętych ofiarną miłością i jednością. Oczyszcza dając Nowe Życie.

"Ogień nieustanny będzie płonąć na ołtarzu - nigdy nie będzie wygasać!" Kpł 6, 5
"On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem" Łk 3, 16
"A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej." Rz 12, 1

ODPOWIEDZIALNI

ŚWIADECTWA

PRZYJACIELE

Wartościowy i religijny prezent dla dziecka | Przytulanki edukacyjne |
Przytulanki świętych | 100% handmade, 100% Poland | www.ruah.eu.